XL Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego | Sacz.in - sądecki portal informacyjny
limanowa.in
Czwartek, 24 maja, Joanna, Zuzanna, Maria, Milena, Zdenka
Rejestracja »

Newsroom

2017-08-29 06:45:59

XL Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

XL Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego
Pomoc dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych czy zmiany w nagrodzie województwa małopolskiego im. Władysława Orkana przyznawanej za promowanie idei regionalizmu – m.in. tymi kwestiami zajęli się na poniedziałkowej sesji radni województwa.
Zobacz relację na żywo:
 
 
 
Sierpniową sesję Sejmiku Województwa Małopolskiego rozpoczęło przekazanie przez Grzegorza Lipca z zarządu województwa na ręce marszałka Jacka Krupy Laski Wołowskiej. Laska oznacza symboliczne przewodnictwo podczas następnego Zjazdu Karpackiego górali zamieszkujących na terenie całych Karpat. W przyszłym roku odbędzie się ono właśnie w Małopolsce.
 
Powołanie Małopolskiego Funduszu Rozwoju
 
W poniedziałek radni jednomyślnie wyrazili zgodę na powołanie nowej spółki województwa, czyli Małopolskiego Funduszu Rozwoju (MFR). Jej głównym zadaniem będzie zarządzanie środkami, które będą zwracane z pożyczek udzielonych małopolskim przedsiębiorcom w ramach MRPO na lata 2007-2013, a także w dalszej kolejności –  w ramach aktualnego regionalnego programu operacyjnego (2014-2020).
 
- Nie mam wątpliwości, że pozwoli to w sposób bardziej efektywny ponownie zainwestować te środki. Gospodarowanie środkami będzie też tańsze i umożliwi znaczne obniżenie kosztów administracyjnych związanych z ich uruchomieniem – do tej pory było za to odpowiedzialne aż 9 podmiotów. Utworzenie własnej spółki zapewni też samorządowi województwa bezpośredni wpływ na kreowanie polityki rozwoju regionu - tłumaczył w trakcie sesji marszałek Jacek Krupa.
 
Prognozowana wielkość środków, jakimi ma dysponować MFR w przeciągu najbliższych 10-20 lat to ponad 600 mln zł. Tylko w ciągu najbliższych 3 lat kwota ta może wynieść ponad 100 mln zł, a do 2027 roku – nawet 170 mln zł. Jak wynika z szacunków, same zwroty pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców w ramach RPO WM 2014-2020 mogą sięgnąć nawet pół miliarda zł.
 
Co ważne, MFR będzie mogła udzielać zamówień w uproszczonym trybie - czyli z wolnej ręki ramach tzw. zamówienia in-house, co znacznie uprości procedurę. To przede wszystkim dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy otrzymują czytelny sygnał, że MFR to operator środków unijnych, które są przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości.
 
Uczczenie ofiar Wielkiego Strajku Chłopskiego z 1937 roku
 
Radni przypomnieli także wydarzenia Wielkiego Strajku Chłopskiego z 1937 roku i uczcili ofiary brutalnie stłumionego zgromadzenia chłopskiego. Strajki były aktem sprzeciwu i walki o demokrację oraz Polski wolnej od wyzysku i ogromnych nierówności społecznych.
 
- Najwięcej strajków chłopskich odbyło się w Małopolsce, bo aż 133 spośród 188. To właśnie strajkujący Małopolanie złożyli największa ofiarę w postaci własnego życia. Na skutek działań dyktatury sanacyjnej śmierć poniosło 9 chłopów w Kasince Wielkiej oraz dwóch w nowotarskiej Rdzawce – mówił Adam Domagała, przewodniczący Klubu Radnych PSL SWM
 
Wsparcie dla OSP z gmin Jabłonka oraz Stryszów
 
Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował także o przyznaniu dofinansowania w wysokości ponad 18 tys. zł dla OSP z gmin Jabłonka i Stryszów w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska”. Było to możliwe ze względu na wycofanie się z udziału w konkursie gminy Piwniczna oraz oszczędności, które powstały podczas aktualizowania przez pozostałe 97 samorządów lokalnych planowanych zakupów.
 
Przypomnijmy, że w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017” samorząd województwa udzieli pomocy finansowej 69 gminom na łączną kwotę niemal 950 tys. zł. Dzięki dotacjom aż 195 jednostek OSP z województwa małopolskiego zyska środki na niezbędny do codziennej pracy nowoczesny sprzęt oraz najwyższej jakości odzież ochronną. Czytaj więcej
 
Radni pomagają poszkodowanym w ostatnich nawałnicach
 
Małopolski sejmik solidaryzuje się z ofiarami gwałtownych nawałnic, które przetoczyły się nad północną Polską w sierpniu br. By pomóc mieszkańcom najbardziej poszkodowanych gmin w województwie pomorskim, radni wyrazili zgodę na przekazanie na ten cel 150 tys. zł z budżetu województwa.
 
- Solidaryzujemy się w tych trudnych chwilach z mieszkańcami, którzy nierzadko stracili dobytek całego życia. Wspieramy nie tylko dobrym słowem, ale też konkretną pomocą – tak jak inne samorządy województw w kraju. To nasz obowiązek – podkreślał w czasie sesji wicemarszałek Wojciech Kozak.
 
Już wiadomo, że pieniądze z Małopolski trafią do trzech gmin: Sulęczyno, Lipusz i Dziemiany. Dzięki nim uda się sfinansować najpilniejsze potrzeby poszkodowanych, w tym zakupić żywność, środki czystości i lekarstwa.
 
Zmiany w Nagrodzie Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana
 
Radni SWM dali także zielone światło na zwiększenie wysokości nagrody przyznawanej małopolskim twórcom za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągniecia artystyczne. Łączną pulę Nagrody im. Władysława Orkana zwiększono do 20 tys. zł i wprowadzono jej trójstopniowy podział na Nagrodę I – w wysokości 10 tys. zł, Nagrodę II – w wysokości 6 tys. zł oraz Nagrodę III – w wysokości 4 tys. zł. W efekcie zmian wprowadzonych do regulaminu konkursu kapituła nagrody może przyznać także ex aequo dwa miejsca II w wysokości 5 tys. zł, przy jednoczesnej rezygnacji z Nagrody III.
Komentarze 1
blabla02
blabla02 2017-08-29 09:39:19
Komentarz otrzymał wiele negatywnych ocen i został ukryty. Kliknij jeśli chcesz go zobaczyc.
Pani Przewodnicząca, panie panowie Radni weźcie się wreszcie za przebudowę drogi wojewódzkiej 968, bo kolejne razy unieważnianych przetargów źle świadczą o waszym jakimkolwiek zaangażowaniu w kwestie infrastruktury... czekamy z niecierpliwością.
plus
1
plus
1
Dodaj komentarz